• Română
  • English

In memoriam doctorului în științe biologice, Igor IAZLOVEȚCHII

In memoriam doctorului în științe biologice, Igor IAZLOVEȚCHII
 
(28. 06. 1941– 11.10.2021)
 
 
 
         Doctorul în ştiinţe biologice Igor IAZLOVEȚCHII aabsolvit Facultatea de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova (1959-1964). Studiile în doctorantură au fost realizate în cadrul Institututului Chimiei Bioroganice și Organice a AȘ SSSR, or.Moscova (1964 – 1968).  După absolvirea studiilor a realizat cercetări care s-au soldat cu susținerea tezei de doctor în științe biologice cu tema: “Химия природных и физиологически активных веществ (биоорганическая   химия“) (1968).  
Activitatea în domeniul cercetării a continuat-o la Institutul Unional de Cercetări Știinţifice în domeniul metodelor biologice de protecţie a plantelor U.R.S.S., cer. şt.superior, șef de laborator (1970-1992), ulterior a activat la Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Laboratorul de Entomologie și Biocenologie în calitate de cerecetător ştiințific coordonator (1992– 11.10.2021).
A participat nemijlocit la:
      Studiul influenţei alimentaţiei suplimentare a entomoacarifagilor paraziţi şi prădători, în condiţii naturale, asupra eficienţei diminuării densităţii populaţiilor dăunătorilor principali ai culturilor pomicole.
    Elaborarea procedeelor de utilizare a microrezervatorilor de entomoacarifagi în scopul dirijării densităţii numerice a populaţiilor artropodelor dăunătoare.
      Elaborarea metodelor de aplicare în protecţia bioraţională a analogilor sintetici ai substanţelor naturale cu proprietăţi bioregulatoare nebiocide, şi de reglare a interacţiunii inter- şi intraspecifice a artropodelor din diferite nivele trofice ale agrocenozelor multianuale, şi a culturilor nucifere.
Rezultatele cercetărilor au fost expuse în circa 242 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 monografii colective, 5 totalizări analitice. Rezultatele științifice sunt protejate de 4 brevete de invenţie. A participat cu rapoarte ştiinţifice la 7 Congrese internaționale, 44 simpozioane internaţionale, 50 conferinţe regionale.  
A participat activ la pregătirea cadrelor de înaltă calificare, în rezultat sub conducerea doctorului în științe biologice Igor Iazlovețchii au fost elaborate și susținute cu succes 4 teze de doctor în științe.
 
Colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiunefamiliei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea în eternitate a Cercetătorului Științific Coordonator, doctorului în ştiinţe biologice Igor IAZLOVEȚCHII.
 
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.