• Română
  • English

Donație generoasă amelioratorilor culturilor leguminoase

Fortificarea sănătății omului și siguranța produselor agroalimentare, legătura intrinsecă dintre factorii ce le asigură, sunt obiective imperative pentru cercetare, producere, educație. Vulnerabilitatea în fața amenințărilor generate de schimbările climatice, poluarea, poate fi depășită prin eforturi colective și armonioase. În această direcție au fost orientate și obiectivele proiectului DevRAM Partea I ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorul cultivării soiei”  finanțat de Uniunea Europeană și implementat  în perioada aprilie 2018 – august 2021 de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare,  Asociația Donau Soja din Austria, Centrul Educațional Pro Didactica în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

În cadrul proiectului prin parteneriate publice-private, cele  mai performante soiuri de soia create în cadrul IGFPP, au fost implementate pentru testare în condiții de producere.  De asemenea, cercetătorii institutului dr. MALII Aliona, dr. Alexandru BUDAC au realizat vizite de lucru în centre științifice de profil de peste hotare (Austria, Serbia, România, Bulgaria) pentru schimb de experiență, transfer de material și bune practici.

 În cadrul acestui proiect, echipa de cercetare a IGFPP ce realizează cercetări genetice și ameliorative la culturile leguminoase  pentru boabe a devenit beneficiar de echipament (batoză) pentru mecanizarea lucrărilor cu  materialul ameliorativ.