• Română
  • English

Noi oportunități experimentale pentru cercetătorii din domeniul științelor biologice

      Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor este un centru științific în care pe parcursul a mai multor ani a fost aplicată în cercetare mutageneza experimentală, în baza căreia au fost create mai multe soiuri de plante.

Mutageneza indusă datează de la începutul secolului XX. După anii 1950 a fost dezvoltată și aplicată o gamă largă de radiatoare bazate pe raze gama pentru utilizate în studii teoretice și experimentale. Datorită efectelor genetice, razele gama au avut aplicare extinsă în diversificarea plantelor. În prezent, aproximativ 1023 din 2570 de soiuri de plante mutante sunt obținute prin utilizarea radiațiilor ionizante. Cu toate acestea, sursele gama (pe bază de izotopi radioactivi Cobalt-60 sau Cesium-137) prezintă riscuri de securitate.

Legislația actuală aplică prevederi ce limitează utilizarea razelor gama în diverse scopuri. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) promovează un cadru de siguranță și securitate nucleară la nivel mondial pentru protejarea oamenilor, societății și mediul de efectele nocive ale radiațiilor ionizante. AIEA a demonstrat și promovează oportunitatea utilizării razelor X în mutageneza experimentală.

Recunoscând politicile internaționale, cerințele și responsabilitatea pentru securitatea radiologică, cu susținerea financiară a Oficiului de Securitate Radiologică, Laboratorul Național Pacific Nord-Vest al Departamentului de Energetică, SUA, în cadrul IGFPP a fost realizată implementarea proiectului de asistență tehnică ce are drept scop utilizarea tehnologiilor alternative de mutageneză experimentală.

În cadrul proiectului a fost realizată substituirea instalației de iradiere gama (RHM-Gamma 20) cu un radiator ionizant (cu raze X, RS-2400, Rad Source Technologies) în vederea asigurării securității radiologice. Distribuitor al echipamentului a fost societatea pe acțiuni de tip închis belorusă-rusă ”Tehnologii izotope”.

Radiatorul cu raze X (RS-2400) oferă posibilitatea de a realiza aplicarea surselor ionizante în cercetările biologice (iradierea semințelor, plantulelor, calusurilor, sterilizarea insectelor) în inducerea diversității și elaborarea procedeelor inovative de creare a noi genotipuri.

Promovarea tehnologiilor alternative ale mutagenezei experimentale va asigura sporirea gradului de securitate radiologică în conformitate cu politicilor internaționale ale securității radiologice.