• Română
  • English

Direcţii de cercetare

Profilurile:
Genetica, fiziologia, protecția şi ameliorarea plantelor
Directii de cercetare:

  •  Direcţia fundamentală: Controlul genetic al caracterelor cantitative şi calitative valoroase, elaborarea de noi principii de majorare şi cuantificare a variabilităţii ereditare, studiul diversităţii genetico-fiziologice şi conservarea genofondului vegetal, mecanisme genetico-fiziologice de dirijare a procesului producţional. Mecanismele interacțiunii speciilor utile și dăunătoare în agrocenoze și ameliorarea potențialului acestora în reglarea densității populațiilor dăunătorilor economic importanți culturilor agricole.
  • Direcţia aplicativă: Elaborarea de noi principii, tehnologii şi biotehnologii ameliorative, crearea de soiuri şi hibrizi cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită pentru diferite sisteme de agricultură, elaborarea de procedee fiziologice de optimizare şi asigurare a stabilităţii procesului producţional în agricultura intensivă, organică (ecologică) şi de înaltă precizie, elaborarea mijloacelor ecologic inofensive pentru protecția plantelor de boli, dăunători și procedeelor de aplicare a acestora în agricultura ecologică și convențională. 

Obiective:

  • Organizarea genetico – moleculară a genomului şi elaborarea procedeelor de sporire şi evaluare a variabilităţii la plantele de cultură.
  • Elaborarea biotehnologiilor în ameliorarea plantelor, crearea de soiuri şi hibrizi cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită.
  • Elucidarea mecanismelor funcţionării sistemelor fiziologice, biochimice şi structurale în ontogeneza plantelor cultivate în condiţii optimale şi de stres ecologic pentru asigurarea nivelurilor înalte de productivitate şi rezistenţă.
  • Completarea, evaluarea complexă, conservarea in situ şi ex situ, documentarea resurselor genetice vegetale.
  • Biologia, sistematica şi particularităţile interacţiunii agenţilor patogeni, dăunătorilor în coraport cu planta-gazdă în biocenozele naturale şi antropizate.
  • Elaborarea şi evaluarea eficacităţii produselor de uz fitosanitar şi agenţilor biologici în combaterea şi controlul organismelor nocive în sistemele ecologic inofensive de protecţie a plantelor. 

Despre institut

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor este o instituție de drept public din domeniul cercetării și inovării, având în calitate de fondator Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la activitatea unor organizații de drept public din domeniile cercetării şi inovării nr. 50 din 16.01.2018, denumirea I.P. Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM a fost modificată prin excluderea referinței la Academia de Științe a Moldovei.  

În structura actuală Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a fost fondat la iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 1 octombrie 2013 prin contopirea Institutului de Genetică și Fiziologie a Plantelor al AŞM și Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM în conformitate cu Hotărârea Guvernului RM Nr. 270 din 18.04.2013.

Institutele comasate deţin o istorie de mai multe decenii fundamentată pe realizări ştiinţifice recunoscute în ţară şi peste hotare.

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM a fost fondat în 2005 prin fuziunea Institutului de Genetică al AŞM, Institutului de Fiziologie a Plantelor al AŞM, Filialei pentru Plante Aromatice şi Medicinale a Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg „Porumbeni”. Direcțiile de activitate au avut o dezvoltare profundă și de durată. Bazele teoretice ale cercetărilor în genetica și ameliorarea plantelor au fost confirmare prin instituirea Institutului de Genetică Ecologică în 1985, care ulterior în 1991 a fost redenumit în Institutul de Genetică al AŞM. Cercetările în fiziologia și biochimia plantelor au fost consolidate în cadrul Institutului de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor, fondat în 1960, și redenumit în 1991 în Institutul de Fiziologie a Plantelor al AȘM.

Istoria Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM începe din anul 1969, când a fost fondat Institutul Unional de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Metodelor Biologice de Protecţie a Plantelor. Organizarea institutului a fost condiţionată de necesitatea elaborării metodelor alternative celor chimice de protecţie a plantelor şi de stopare a chimizării abuzive în agricultură. Pe parcursul celor peste patruzeci ani instituţia a suferit câteva restructurări, trecând prin denumirile următoare: Institutul Unional de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Metodelor Biologice de Protecţie a Plantelor (1969-1992), Institutul de Protecţie Biologică a Plantelor al AŞM (1992-1999), Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor al MAIA (1999-2005).

  Organigrama Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Cadrul legislativ

Direcții de cercetare

Consiliul administrativ

Consiliul științific

Conducerea

 
Administraţia Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 

Director: dr., ANDRONIC Larisa
tel: +373(22) 770447, 559027, fax: +373(22) 556180
e-mail: institut.gfpp@gmail.comandronic.larisa@yahoo.com
 
Director adjunct pentru activitate ştiinţifică: dr. SMEREA Svetlana
tel: +373(22) 770447, 660409, fax: +373(22) 556180
e-mail: institut.gfpp@gmail.com, smerea_svetlana@yahoo.com

Curriculum Vitae


Director adjunct pentru activitate științifică: dr. hab., conf. cercet., TODIRAȘ Vladimir
Tel. (+373) 22 56-83-57; Fax. (+373) 22 556-180     
e-mail: i
nstitut.gfpp@gmail.com, v.todiras@yahoo.com 
Curriculum Vitae

Secretar ştiinţific: dr. COTENCO Eugenia
tel: +373(22) 770447, 660424, fax: +373(22) 556180
e-mail: institut.gfpp@gmail.com, dobynda@yahoo.com
Curriculum Vitae


Director adjunct pentru activitate administrativă: BÂCEC Ion
tel: +373(22) 770447, 660379, fax: +373(22) 556180
e-mail: institut.gfpp@gmail.com
 
Alte servicii ale Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 
 
Cancelaria: şef cancelarie - ANDRIUȚĂ Aurica
tel: +373(22) 770447, fax: +373(22) 556180
e-mail: institut.gfpp@gmail.com
 
Contabilitate: contabil şef - UNGUREAN Galina
tel: +373(22) 521123, fax: +373(22) 556180
 
Serviciu personal: inspector superior cadre – CORTAC Adriana, SPINATIEVA Nadejda
tel: +373(22) 556286, fax: +373(22) 556180
  

 

Main scientific results

Based on the molecular researches, effective markers were found, which were proposed for genotyping of the different varieties and hybrids of tomatoes, corn, soybeans and grapevines.


As result of screening on selective tools, new forms of tomatoes, wheat, spring barley were obtained, with improved agronomical important traits through in vivo and in vitro mutagenesis, inter-specific recombinogenesis.

For the first time, it was revealed that in C3 (cereals genotypes) the C3 type of photosynthesis is typical for leafs, while the other plant organs with photosynthetic activities (spike, stem, glumes) show the C4 characteristics. This phenomenon was established both for tomatoes and soybean, presenting new opportunities for C3 plant reconstruction with high productivity.   

It was noted the contribution of genetic and conditions factors, as well as their interactions, on the formation of the valuable quantitative characters, such as wheat and tomatoes resistance and productivity. 

It was demonstrated a wide range of the separate steroidal glycosides influence of in complex with Zn and Mn microelements on apricots and peach plants crop quantity and quality. It was elaborated, patented and implemented a new fertilizing compound “Microcom” for foliate treatment in order to diminish the impact of soil drought and fortification the health status.

It was revealed that the plant tolerance to the unfavorable conditions depends on the Fe, P, Ni and anions dose and ratio, which is expressed in microelements and protective substance accumulation.

Seminare științifice de profil

By the Decision of the Board of Directors of the National Agency for Quality Assurance in Education and Research (no. 12 of December 23, 2020) is validated for a period of four years (2020-2024) the nominal composition of 5 Scientific Seminars:

Scientific profile seminar, Profile: 162. Genetics, Specialty: 162.01. Plant genetics

Nominal component


Scientific profile seminar, Profile: 411. Agronomy, Specialty 411.04. Plant breeding and seed production

Nominal component

 

Scientific profile seminar, Profile: 163. Cell biology; 164. Plant Biology, Specialty 163.02. Biochemistry, 164.02. Plant physiology

Nominal component 

Scientific profile seminar, Profile: 411. Agronomy, Specialty 411.05. Vegetable

Nominal component


Scientific profile seminar, Profile: 411. Agronomy, Specialty 411.09. Plant protection

Nominal component 

Research Directions

The research directions are referring to the accredited field: Genetics, physiology and plant breeding

Fundamental direction: Genetic and molecular control of the quantitative and qualitative valorous traits; elaboration of the new principles of heritable variability extension and quantification; study of genetic and physiological diversity and plant gene pool conservation; genetic and physiological mechanisms for manipulation of the productive processes.

Applied direction: Elaboration of the new principles, breeding technologies and biotechnologies; creation of plant varieties and hybrids with high productivity, quality and ecological resistance to different agricultural system; elaboration of genetic and physiological methods of optimization and providing of the production stability in intensive and organic (ecological) agriculture.

Objectives:
• Identification of new molecular markers, and mobile regulatory elements associated with economically valuable characters.   
• Marker-assisted selection for resistance to biotic and abiotic unfavorable factors in some cultivated species (tomato, maize, soy, wheat and grapevine).
• Physiological and biochemical study of genetic mechanisms involved in crop productivity optimization.
• Application of in vitro biotechnology in increasing of somatic variation, in microcloning, somatic embryogenesis, callusogenesis etc.
Ex situ and in situ conservation and documentation of collection of cultivated plants and their wild ancestors (Cereals, Legumes, Vegetables, Medicinal and Aromatic Plants and Endemic Species), storage of samples with valorous traits.
• Determination of the influence of biological active substance, macro- and microelements on growing, resistance and plant productivity.
• Genetic and physiological assessment of natural bio-regulators for increasing the productivity and resistance potentials.
• Evaluation of the secondary metabolites and their role in the biosystems adaptation to stress factors.
• Impact of exogenous substances, degree of maturation and the hypoxia on fruit quality and resistance to fungal diseases and functional disorders in the post-harvest.
• Elaboration of new principles and untraditional technologies for plants improvement (Cereals, Vegetables, Aromatic and Medical Plants).

Management


Administration of the Institute of Genetics and Plant Physiology

Director: D. Sc., ANDRONIC Larisa 
tel: +373(22) 770447, 550455, fax: +373(22) 556180
e-mail: institut.gfpp@gmail.com, andronic.larisa@yahoo.com
Curriculum Vitae

Deputy Director on Science: Dr. Sc., TODIRAS Vladimir 
Tel. (+373) 076000334; Fax. (+373) 22 556-180     
e-mail: institut.gfpp@gamil.com, v.todiras@yahoo.com
 Curriculum Vitae

 Deputy Director on Sciense: Dr. SMEREA Svetlana 
tel: +373(22) 770447, 660409, fax: +373(22) 556180,
e-mail: institut.gfpp@gmail.comsmerea_svetlana@yahoo.com
Curriculum Vitae

Scientific Secretary: dr. Cotenco Eugenia
tel: +373(22) 770447, 660424, fax: +373(22) 556180
e-mail: institut.gfpp@gmeil.com, dobynda@yahoo.com
Curriculum Vitae
 

Deputy Director on general problems: Bacec Ion
tel: +373(22) 770447, 660379, fax: +373(22) 556180
e-mail: institut.gfpp@gmail.com


Other services of the Institute of Genetics and Plant Physiology
Front desk office: assistant - Andriuta Aurica
tel: +373(22) 770447, fax: +373(22) 556180
e-mail:institut.gfpp@gmail.com

Accounts department: chief accountant - Ungurean Galina

tel: +373(22) 521123, fax: +373(22) 556180
 
Human resources: senior inspector – Cortac Adriana
tel: +373(22) 556286, fax: +373(22) 556180