• Română
  • English

Succese apreciabile în implementarea unui proiectului de inovare și transfer tehnologic

La 23 februarie 2021 a fost inaugurată Centrala Termică, construită  în cadrul proiectului  de inovare și transfer tehnolog

DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16, alin. (1) din Legea nr. 229 din 23.09.2010 a fost realizat controlul intern managerial al Institutului.

Condoleanțe

Colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor

În memoriam inginerului NAZAROV Nicolae

                                               

Sărbători fericite!

Distinși cercetători!

Stimați colegi!

În memoriam doctorului habilitat în științe agricole ROTARU Tudor

  În memoriam doctorului habilitat în științe agricole ROTARU Tudor

Ședința Consiliului științific specializat D 163.02-26

Se anunţă susţinerea tezei de doctor
 
Candidat: CHERDIVARĂ Ala
 

Audierea publică a rapoartelor de activitate științifică și inovațională pentru anul 2020

   La 18 și 19 noiembrie curent s-au desfășurat ședințele Consiliului Științific al Institutului de  Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (în regim onl