• Română
  • English

In memoriam doctorului în științe biologice, Igor IAZLOVEȚCHII

In memoriam doctorului în științe biologice, Igor IAZLOVEȚCHII
 

Conferința Științifică Internațională „Genetica, fiziologia și ameliorarea plantelor” (ediţia a VII-a)

În perioada 4-5 octombrie 2021 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor în colaborare cu Asociația Obștească Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „GENETICA, FIZIOLOGIA ȘI AMELIORAREA PLANTELOR” (Ediția a VII-a)

Stimați invitați ai Conferinței Științifice Internaționale Genetica, Fiziologia și Ameliorarea Plantelor”,

Doctorul habilitat în științe biologice NASTAS Tudor la aniversarea a 65 de ani

Doctorul habilitat în științe biologice NASTAS Tudor la aniversarea a 65 de ani

Donație generoasă amelioratorilor culturilor leguminoase

Fortificarea sănătății omului și siguranța produselor agroalimentare, legătura intrinsecă dintre factorii ce le asigură, sunt obiective imperative pentru cercetare, producere, educație.

Noi oportunități experimentale pentru cercetătorii din domeniul științelor biologice

      Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor este un centru științific în care pe parcursul a mai multor ani a fost aplicată în cercetare mutagen

CONGRESUL INTERNAȚIONAL AL GENETICIENILOR ŞI AMELIORATORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA Ediția a XI-a

În perioada 15-16 iunie 2021, Asociația Obștească Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova în colaborare cu Institutul de Gen

APRECIERILE REALIZĂRILOR INSTITUTULUI DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR LA EXPOZIȚIA EUROPEANĂ A CREATIVITĂȚII ȘI INOVĂRII EUROINVENT 2021

APRECIERILE REALIZĂRILOR INSTITUTULUI DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR LA EXPOZIȚIA EUROPEANĂ A CREATIVITĂȚII ȘI INOVĂRII EUROINVENT 2021